Tào lao doanh nghiệp 500.000 tỉ, "công ty TNHH Một mình tao"

Sau siêu doanh nghiệp vốn 6 tỉ USD có trụ sở đi mượn; nay lại đến doanh nghiệp 500.000 tỉ đồng - tương đương 21 tỉ USD - mà giám đốc đang ở nhà cấp 4. Ảnh: Tùng Giang
Sau siêu doanh nghiệp vốn 6 tỉ USD có trụ sở đi mượn; nay lại đến doanh nghiệp 500.000 tỉ đồng - tương đương 21 tỉ USD - mà giám đốc đang ở nhà cấp 4. Ảnh: Tùng Giang
Sau siêu doanh nghiệp vốn 6 tỉ USD có trụ sở đi mượn; nay lại đến doanh nghiệp 500.000 tỉ đồng - tương đương 21 tỉ USD - mà giám đốc đang ở nhà cấp 4. Ảnh: Tùng Giang
Lên top