Tăng lương và giá “cọng hành” 100.000 đồng/kg

Giá hành lá nhiều thời điểm đã lên tới 100.000 đồng/kg, tăng 300%. Ảnh: Thanh Vũ
Giá hành lá nhiều thời điểm đã lên tới 100.000 đồng/kg, tăng 300%. Ảnh: Thanh Vũ
Giá hành lá nhiều thời điểm đã lên tới 100.000 đồng/kg, tăng 300%. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top