"Tấn công" trọng tài trên Facebook chỉ làm xấu xí hình ảnh Việt Nam

Sau khi bị cổ động viên Việt Nam "tấn công" trên trang Facebook cá nhân, trọng tài người Iraq Ali Sabah Adday Al-Qaysi phải tạm thời khóa tài khoản.
Sau khi bị cổ động viên Việt Nam "tấn công" trên trang Facebook cá nhân, trọng tài người Iraq Ali Sabah Adday Al-Qaysi phải tạm thời khóa tài khoản.
Sau khi bị cổ động viên Việt Nam "tấn công" trên trang Facebook cá nhân, trọng tài người Iraq Ali Sabah Adday Al-Qaysi phải tạm thời khóa tài khoản.
Lên top