Tân Chủ tịch Hà Nội: Sẽ làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ nào?

“Thành phố này không phải để cho một ông, một công ty vào đây làm trò đùa cho cả thiên hạ, làm bức xúc xã hội.."- cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung (Ảnh: ông Chung trong chuyến thị sát sông Tô Lịch tháng 6.2019)
“Thành phố này không phải để cho một ông, một công ty vào đây làm trò đùa cho cả thiên hạ, làm bức xúc xã hội.."- cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung (Ảnh: ông Chung trong chuyến thị sát sông Tô Lịch tháng 6.2019)
“Thành phố này không phải để cho một ông, một công ty vào đây làm trò đùa cho cả thiên hạ, làm bức xúc xã hội.."- cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung (Ảnh: ông Chung trong chuyến thị sát sông Tô Lịch tháng 6.2019)
Lên top