Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Hãy bắt đầu bằng đường sắt Cát Linh

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông trở thành nơi bán nước, trồng rau, chém gió không thể kết nối với các dự án đường sắt khác vì khác công nghệ, thiếu kết nối với các phương tiện giao thông khác. Ảnh; Hải Nguyễn/LĐO
Đường sắt Cát Linh- Hà Đông trở thành nơi bán nước, trồng rau, chém gió không thể kết nối với các dự án đường sắt khác vì khác công nghệ, thiếu kết nối với các phương tiện giao thông khác. Ảnh; Hải Nguyễn/LĐO
Đường sắt Cát Linh- Hà Đông trở thành nơi bán nước, trồng rau, chém gió không thể kết nối với các dự án đường sắt khác vì khác công nghệ, thiếu kết nối với các phương tiện giao thông khác. Ảnh; Hải Nguyễn/LĐO
Lên top