Tấm vé và những chuyến xe chở mùa xuân

Bà Nguyễn Thị Như Ý - PCT Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm hỏi công nhân trước khi lên xe. Ảnh: Hà Anh Chiến.
Bà Nguyễn Thị Như Ý - PCT Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm hỏi công nhân trước khi lên xe. Ảnh: Hà Anh Chiến.
Bà Nguyễn Thị Như Ý - PCT Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm hỏi công nhân trước khi lên xe. Ảnh: Hà Anh Chiến.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM