Tấm lòng của ca sĩ Thủy Tiên và bè bạn với đồng bào miền Trung

Ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho đồng bào vùng ngập lụt.
Ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho đồng bào vùng ngập lụt.
Ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho đồng bào vùng ngập lụt.
Lên top