Tấm Huân chương Dũng cảm không chỉ dành riêng cho Nguyễn Văn Nhã

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã  Ảnh: VGP
Sinh viên Nguyễn Văn Nhã Ảnh: VGP
Sinh viên Nguyễn Văn Nhã Ảnh: VGP
Lên top