Tạm dừng nhà hàng, bar, karaoke: Chính thức bước vào "thời chiến"

Lớp dạy Yoga của Kim Nguyên ngay tại khu cách ly ở Đà Nẵng chính là biểu hiện cho một lối sống an toàn, tích cực, lạc quan cần có trong 2 tuần cả nước "bước vào thời chiến".
Lớp dạy Yoga của Kim Nguyên ngay tại khu cách ly ở Đà Nẵng chính là biểu hiện cho một lối sống an toàn, tích cực, lạc quan cần có trong 2 tuần cả nước "bước vào thời chiến".
Lớp dạy Yoga của Kim Nguyên ngay tại khu cách ly ở Đà Nẵng chính là biểu hiện cho một lối sống an toàn, tích cực, lạc quan cần có trong 2 tuần cả nước "bước vào thời chiến".
Lên top