Tài xế phản ứng trạm BOT: Bắt không đúng mạch sẽ không chữa lành bệnh

Trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bắt đầu căng thẳng từ tháng 12.2017 đến nay. Ảnh: Nhiệt Băng
Trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bắt đầu căng thẳng từ tháng 12.2017 đến nay. Ảnh: Nhiệt Băng
Trạm BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bắt đầu căng thẳng từ tháng 12.2017 đến nay. Ảnh: Nhiệt Băng