Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tại sao cứ phải nhà máy thép bên biển xanh?