Ta đang mắc bệnh nan y là “rất thích nịnh”

Bộ Nội vụ từng giải thích: quy định công chức không được nịnh bợ sếp, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng không dễ gì luật hóa được, vì nội dung này mang tính chất hành vi. Ảnh: Thuỳ Linh
Bộ Nội vụ từng giải thích: quy định công chức không được nịnh bợ sếp, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng không dễ gì luật hóa được, vì nội dung này mang tính chất hành vi. Ảnh: Thuỳ Linh
Bộ Nội vụ từng giải thích: quy định công chức không được nịnh bợ sếp, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng không dễ gì luật hóa được, vì nội dung này mang tính chất hành vi. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top