Suy nghĩ về cái ghế của mình

Ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin chào.
Ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin chào.