Súc gỗ to như khủng long chui lọt lỗ kim

1 trong số 3 cây cổ thụ khủng đã đi lọt qua 16 tỉnh, thành, từ Đắk Lắk tới Hà Nội. Ảnh: NĐT
1 trong số 3 cây cổ thụ khủng đã đi lọt qua 16 tỉnh, thành, từ Đắk Lắk tới Hà Nội. Ảnh: NĐT
1 trong số 3 cây cổ thụ khủng đã đi lọt qua 16 tỉnh, thành, từ Đắk Lắk tới Hà Nội. Ảnh: NĐT