Sửa đường băng thật nhanh cần hơn lá thư của bộ trưởng

Sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng
Sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng
Sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top