Sử dụng tiền có hiệu quả là thước đo năng lực quản lý

Trên thực tế còn nhiều dự án cần tiền và mong được hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác như dự án đường cao tốc Bắc-Nam...
Trên thực tế còn nhiều dự án cần tiền và mong được hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác như dự án đường cao tốc Bắc-Nam...
Trên thực tế còn nhiều dự án cần tiền và mong được hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác như dự án đường cao tốc Bắc-Nam...
Lên top