Sử dụng điện thoại trong lớp: Coi chừng học ít chơi nhiều

Từ ngày 1.11.2020, Bộ GDĐT cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp. Ảnh: M.H
Từ ngày 1.11.2020, Bộ GDĐT cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp. Ảnh: M.H
Từ ngày 1.11.2020, Bộ GDĐT cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp. Ảnh: M.H
Lên top