Sự cố Vietlott: Đằng sau tấm mặt nạ “máy không biết gian dối”

Hình ảnh Vietlott luôn gắn liền với một tấm mặt nạ với rất nhiều những bí mật...cho đến hôm qua. (Ảnh:Lâm Anh/LĐO)
Hình ảnh Vietlott luôn gắn liền với một tấm mặt nạ với rất nhiều những bí mật...cho đến hôm qua. (Ảnh:Lâm Anh/LĐO)
Hình ảnh Vietlott luôn gắn liền với một tấm mặt nạ với rất nhiều những bí mật...cho đến hôm qua. (Ảnh:Lâm Anh/LĐO)
Lên top