Sự cố “nước bốc mùi”: Như gà mắc tóc

Người dân phải mua nước về dùng, một trong những biểu hiện của sự hoang mang
Người dân phải mua nước về dùng, một trong những biểu hiện của sự hoang mang
Người dân phải mua nước về dùng, một trong những biểu hiện của sự hoang mang
Lên top