Stop thuỷ điện nhỏ

Thuỷ điện Rào Trăng 3 - nơi vừa xảy ra sự cố sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: TTXVN
Thuỷ điện Rào Trăng 3 - nơi vừa xảy ra sự cố sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: TTXVN
Thuỷ điện Rào Trăng 3 - nơi vừa xảy ra sự cố sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: TTXVN
Lên top