Sốt đất ảo: Đừng "thấy người ăn khoai mà vác mai đi đào"

Phân lô bán nền trái phép đất nông nghiệp tại Bảo Lộc, Lâm Đồng xảy ra liên tục thời gian gần đây. Ảnh: Nhiệt Băng
Phân lô bán nền trái phép đất nông nghiệp tại Bảo Lộc, Lâm Đồng xảy ra liên tục thời gian gần đây. Ảnh: Nhiệt Băng
Phân lô bán nền trái phép đất nông nghiệp tại Bảo Lộc, Lâm Đồng xảy ra liên tục thời gian gần đây. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top