Sống tiết kiệm là thượng sách chống dịch

Một nhà hàng trên đường Lê Lai (Quận 1) treo biển tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới của UBND TPHCM. Ảnh: LĐ
Một nhà hàng trên đường Lê Lai (Quận 1) treo biển tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới của UBND TPHCM. Ảnh: LĐ
Một nhà hàng trên đường Lê Lai (Quận 1) treo biển tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới của UBND TPHCM. Ảnh: LĐ
Lên top