Sóng quy hoạch, cơn khát làm sổ đỏ và đại dịch sốt đất ảo

Một điểm giao dịch mua bán đất trong những ngày sốt đất ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Một điểm giao dịch mua bán đất trong những ngày sốt đất ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Một điểm giao dịch mua bán đất trong những ngày sốt đất ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Lên top