Sợi chỉ của ông Chủ tịch

Cty Nước sạch Hà Nội phải cấp nước bằng xe stec cho người dân khu vực nước nhiễm dầu. Ảnh: PV
Cty Nước sạch Hà Nội phải cấp nước bằng xe stec cho người dân khu vực nước nhiễm dầu. Ảnh: PV
Cty Nước sạch Hà Nội phải cấp nước bằng xe stec cho người dân khu vực nước nhiễm dầu. Ảnh: PV
Lên top