Số phận của một đoàn tàu nhìn từ thân phận công nhân

Công nhân làm việc tại tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: TÔ THẾ
Công nhân làm việc tại tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: TÔ THẾ
Công nhân làm việc tại tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: TÔ THẾ
Lên top