Sinh viên không thể dễ dàng tin theo luận thuyết tà giáo

Căn nhà được xác định là tụ điểm của nhóm người theo Hội thánh Đức chúa trời ở TP.Thanh Hoá. Ảnh: Zing
Căn nhà được xác định là tụ điểm của nhóm người theo Hội thánh Đức chúa trời ở TP.Thanh Hoá. Ảnh: Zing
Căn nhà được xác định là tụ điểm của nhóm người theo Hội thánh Đức chúa trời ở TP.Thanh Hoá. Ảnh: Zing