Sinh thuận tự nhiên, đừng giết những đứa trẻ bằng sự ngu dốt!

Hãy để trẻ phát triển hoàn toàn bình thường, đừng can thiệp bằng cách bắt ép nó theo một quá trình "tự nghĩ ra" hay "cho rằng nó là tự nhiên". Ảnh minh họa.
Hãy để trẻ phát triển hoàn toàn bình thường, đừng can thiệp bằng cách bắt ép nó theo một quá trình "tự nghĩ ra" hay "cho rằng nó là tự nhiên". Ảnh minh họa.
Hãy để trẻ phát triển hoàn toàn bình thường, đừng can thiệp bằng cách bắt ép nó theo một quá trình "tự nghĩ ra" hay "cho rằng nó là tự nhiên". Ảnh minh họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM