Sinh kế của dân không phải là thứ để đánh đổi

Người lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đang được bảo vệ tối đa trước dịch COVID-19. Ảnh: HVM
Người lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đang được bảo vệ tối đa trước dịch COVID-19. Ảnh: HVM
Người lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đang được bảo vệ tối đa trước dịch COVID-19. Ảnh: HVM
Lên top