Siết chặt quản lý để chấn chỉnh đạo đức của người làm báo

Ông Trần Trọng Lâm khi bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh cơ quan công an.
Ông Trần Trọng Lâm khi bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh cơ quan công an.
Ông Trần Trọng Lâm khi bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh cơ quan công an.
Lên top