Sẽ bán 800 đồng/thông tin dữ liệu cư dân?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa