Say rượu cầm lái cũng như ngáo đá cầm dao giết người

Lái xe say rượu gây tai nạn liên hoàn tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, ngày 9.4. Ảnh: Công Huy
Lái xe say rượu gây tai nạn liên hoàn tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, ngày 9.4. Ảnh: Công Huy
Lái xe say rượu gây tai nạn liên hoàn tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, ngày 9.4. Ảnh: Công Huy
Lên top