Sầu riêng Tây Nguyên- Hãy học Bắc Giang bán vải thiều

Sầu riêng chất như núi, có nguy cơ đổ bỏ vì không bán được, giá thấp... Ảnh Phan Tuấn.
Sầu riêng chất như núi, có nguy cơ đổ bỏ vì không bán được, giá thấp... Ảnh Phan Tuấn.
Sầu riêng chất như núi, có nguy cơ đổ bỏ vì không bán được, giá thấp... Ảnh Phan Tuấn.
Lên top