Sau phí cao tốc, người ta còn muốn lập thêm một cái quỹ!

Đường tránh Chư Sê "nát như tương" dù đầu tư tới 250 tỉ (Ảnh Thanh Tuấn/LĐ)
Đường tránh Chư Sê "nát như tương" dù đầu tư tới 250 tỉ (Ảnh Thanh Tuấn/LĐ)
Đường tránh Chư Sê "nát như tương" dù đầu tư tới 250 tỉ (Ảnh Thanh Tuấn/LĐ)
Lên top