Sau “nguyên tắc” là chữ “nhưng”…

Ảnh minh họa, nguồn: NLĐ
Ảnh minh họa, nguồn: NLĐ