Sau 128, vẫn “dựng rào biên giới”, vẫn loạn "sứ quân" mỗi nơi một kiểu

Lực lượng công an phân làn, hướng dẫn các phương tiện vào chốt khai báo thông tin. Ảnh Phạm Đông
Lực lượng công an phân làn, hướng dẫn các phương tiện vào chốt khai báo thông tin. Ảnh Phạm Đông
Lực lượng công an phân làn, hướng dẫn các phương tiện vào chốt khai báo thông tin. Ảnh Phạm Đông
Lên top