Sạt lở bờ biển - Trả lại rừng dương, dù muộn còn hơn không!

Những khu du lịch trị giá hàng trăm tỷ đồng ven bờ biển Hội An đang bị biển nuốt dần. Ảnh DMT
Những khu du lịch trị giá hàng trăm tỷ đồng ven bờ biển Hội An đang bị biển nuốt dần. Ảnh DMT
Những khu du lịch trị giá hàng trăm tỷ đồng ven bờ biển Hội An đang bị biển nuốt dần. Ảnh DMT
Lên top