Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là xu thế tất yếu

Hội nghị toàn quốc góp ý dự thảo đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã của Bộ Nội vụ năm 2018. Ảnh minh hoạ: Bộ Nội vụ
Hội nghị toàn quốc góp ý dự thảo đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã của Bộ Nội vụ năm 2018. Ảnh minh hoạ: Bộ Nội vụ
Hội nghị toàn quốc góp ý dự thảo đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã của Bộ Nội vụ năm 2018. Ảnh minh hoạ: Bộ Nội vụ
Lên top