Sao "mớ rau con cá" lại không ảnh hưởng, thưa ngài Thứ trưởng!

Phát ngôn đang gây phản ứng dữ dội của một quan chức Bộ Tài chính
Phát ngôn đang gây phản ứng dữ dội của một quan chức Bộ Tài chính
Phát ngôn đang gây phản ứng dữ dội của một quan chức Bộ Tài chính
Lên top