Sao lại giết Em!

Hình ảnh Sang (trái) và ảnh hung thủ được nam sinh viên- tài xế xe Grab chụp bằng camera điện thoại trong tin nhắn cuối cùng.
Hình ảnh Sang (trái) và ảnh hung thủ được nam sinh viên- tài xế xe Grab chụp bằng camera điện thoại trong tin nhắn cuối cùng.
Hình ảnh Sang (trái) và ảnh hung thủ được nam sinh viên- tài xế xe Grab chụp bằng camera điện thoại trong tin nhắn cuối cùng.
Lên top