Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sai thì sửa, thiếu thì thêm, làm bậy thì trị