Sai phạm đất đai gây thiệt hại cho đất nước hơn dịch bệnh, thiên tai

Sai phạm trong quản lý đất đai tại Phú Quốc đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ. Ảnh Lục Tùng
Sai phạm trong quản lý đất đai tại Phú Quốc đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ. Ảnh Lục Tùng
Sai phạm trong quản lý đất đai tại Phú Quốc đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ. Ảnh Lục Tùng
Lên top