Sách giáo khoa khan hiếm, “cò hét giá 900 kém 1 ngàn không bán”

Gia cảnh của một nạn nhân trong vụ đổ cổng trường, và có thể cũng là một nạn nhân của giá SGK vừa "ở trên trời" vì đắt đỏ, vừa bị cò làm giá. Ảnh: Afamily
Gia cảnh của một nạn nhân trong vụ đổ cổng trường, và có thể cũng là một nạn nhân của giá SGK vừa "ở trên trời" vì đắt đỏ, vừa bị cò làm giá. Ảnh: Afamily
Gia cảnh của một nạn nhân trong vụ đổ cổng trường, và có thể cũng là một nạn nhân của giá SGK vừa "ở trên trời" vì đắt đỏ, vừa bị cò làm giá. Ảnh: Afamily
Lên top