Sách Cánh Diều: Phải đính chính cả đính chính!?

Mục lục đính chính SGK sai ngay, với lỗi ngữ nghĩa cơ bản khi không phân biệt số trang và trang số.
Mục lục đính chính SGK sai ngay, với lỗi ngữ nghĩa cơ bản khi không phân biệt số trang và trang số.
Mục lục đính chính SGK sai ngay, với lỗi ngữ nghĩa cơ bản khi không phân biệt số trang và trang số.
Lên top