Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rút lại là dân phải được ăn cá sạch