Ruộng dưa và chiếc ôtô của người quân tử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết liệt: “Từ nay các địa phương không được nhận xe của doanh nghiệp tặng”. Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết liệt: “Từ nay các địa phương không được nhận xe của doanh nghiệp tặng”. Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết liệt: “Từ nay các địa phương không được nhận xe của doanh nghiệp tặng”. Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Lên top