Rừng trên giấy, ai đó phải chịu trách nhiệm chứ?

Lên top