Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Rồi sẽ lại “Dép tổ ong ngồi vá đường cao tốc 34.000 tỉ”?

Công nhân quần cộc, dép tổ ong tay búa tay đục "vá" đường cao tốc 34.000 tỉ, một trong những bức ảnh biểu tượng về sự thảm hại chất lượng đường cao tốc.
Công nhân quần cộc, dép tổ ong tay búa tay đục "vá" đường cao tốc 34.000 tỉ, một trong những bức ảnh biểu tượng về sự thảm hại chất lượng đường cao tốc.
Công nhân quần cộc, dép tổ ong tay búa tay đục "vá" đường cao tốc 34.000 tỉ, một trong những bức ảnh biểu tượng về sự thảm hại chất lượng đường cao tốc.
Lên top