Rối não với app khai báo

Người dân như bị "đánh đố" khi có quá nhiều app khai báo trong khi mỗi nơi đòi hỏi một kiểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân như bị "đánh đố" khi có quá nhiều app khai báo trong khi mỗi nơi đòi hỏi một kiểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân như bị "đánh đố" khi có quá nhiều app khai báo trong khi mỗi nơi đòi hỏi một kiểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top