Rocker Phạm Anh Khoa và bài học về văn hóa hành xử trong giới showbiz

Xìcăngđan Phạm Anh Khoa (trái) bị Phạm Lịch (phải) tố "gạ tình" vẫn chưa thể lắng xuống.
Xìcăngđan Phạm Anh Khoa (trái) bị Phạm Lịch (phải) tố "gạ tình" vẫn chưa thể lắng xuống.