Resort lấn chiếm Vườn Quốc gia chứ đâu phải cái chòi!

Nhà hàng của resort nằm trên hành lang bảo vệ bờ biển, thời điểm trước khi báo chí phản ánh. Ảnh: TM
Nhà hàng của resort nằm trên hành lang bảo vệ bờ biển, thời điểm trước khi báo chí phản ánh. Ảnh: TM
Nhà hàng của resort nằm trên hành lang bảo vệ bờ biển, thời điểm trước khi báo chí phản ánh. Ảnh: TM
Lên top